Termeni și condiții

AcasăTermeni și condiții

Termeni și condiții

1. Definiții

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se aplica  prin intermediul magazinului online saldi.ro către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către Saldi fără notificare prealabilă.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Vânzător – Magazinul online Saldi, cu denumirea comercială SC ROKA FANTINO SRL, având sediul social în Bistrița, str. Panait-Cerna, nr 1, sc. A, ap. 2, CUI 42848252, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J6/668/2020.

Bunuri – orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plată acestora.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Site – domeniul www.saldi.ro și subdomeniile acestuia.

2. Documente Contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul www.saldi.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente:

Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

 3. Obligațiile Vânzătorului

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului exprimate în Comandă;

Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

 4. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Utilizatorul/Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Vânzător.

Toate desenele,elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a magazinului online Saldi, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de magazinul online Saldi, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al magazinului online Saldi asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al magazinului online Saldi.

 5. Drepturile asupra conținutului site-ului

Întreg conținutul site-ului și elementele de grafica, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilitaților prezente și viitoare – cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice forma de și catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc.) aparțin magazinului online Saldi.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Saldi. Prin urmare, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțiala, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei parți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoareleexcepții:

 • este permisă reproducerea (pe site-uri non-comerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub următoarea forma: (Sursa: nume site – link către conținutul site-ului).
 • sunt permise link-urile către site-ul www.saldi.ro, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: „Informații furnizate prin amabilitatea Saldi – link către conținutul site-ului)

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu site-ul www.saldi.ro.

Magazinul online Saldi își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa mail office@saldi.ro, cu specificația „În atenția magazinului online Saldi”.

Orice persoană care transmite sau publică în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea magazinului online Saldi, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Saldi poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site, fără ca aceasta operațiune să necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul Utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea prealabilă.

Saldi nu își asuma responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict pe site.

6. Limitarea răspunderii administratorului site-ului

Saldi nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutulsite-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, Saldi va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și maniera profesionistă în care vor fi furnizate informațiile pe site, pentru a dobândi și menține încrederea Utilizatorilor în site. În acest sens, Saldi va încerca să corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricăreipărţi/secvențe/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu bună-credința, din surse apreciate ca fiind de încredere. În cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența legii dreptului de autor, rugăm Utilizatorii să ne contacteze la adresa de e-mail office@saldi.ro, pentru a putea lua măsurile ce se impun. Totodată, Utilizatorii trebuie să aibă în vedere faptul că informația prezentată poate include eventuale informații inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va face toate diligențele necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că magazinului online Saldi nu garantează:

 • că informațiile conținute pe site sunt pe deplin complete;
 • că informațiile introduse de Utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asumă răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc;
 • că informațiile sau serviciile de pe site vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate;
 • pentru rezultatele obținute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului utilizarea informațiilor și a serviciilor făcându-se de către Utilizatori pe propria răspundere;
 • că serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcționa constant, neîntrerupt, fără erori – față de acest aspect, Saldi nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

De asemenea, Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că magazinul online Saldi nu este responsabilă pentru eventuale inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate pe site de către Utilizatori. Totodată, Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Saldi este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere Saldi pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forță majoră, Saldi și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerată total de orice răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al magazinului online Saldi, lipsă funcționării conexiunii la internet, lipsă funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure Saldi și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli de judecata, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Saldi nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului www.saldi.ro, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres ca folosirea acestui site și aplicarea informațiilor se face pe propriul lor risc.

7. Abonarea Utilizatorilor la newslwettere și alerte

Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newslettere și alerte prin posta electronică, existând posibilitatea ca Utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alerta primită pe mail-ul introdus explicit la abonare.

Față de faptul că accesul la produsele oferite prin intermediul site-ului se realizează prin intermediul unui cont activ, așadar pe baza unui nume de utilizator și a unei parole, recomandam Utilizatorilor ca aceste elemente să nu fie dezvăluite unor terțe persoane, chiar dacă acestea afirmă că va contactează din partea site-ului.

De asemenea, în vederea asigurării unui nivel sporit de securitate, la sfârșitul vizitei pe site recomandam închiderea ferestrei browser-ului în care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/”Log off” în pagina vizitată.

8. Produsele prezentate

Angajații Saldi depun tot efortul pentru a prezenta culorile reale ale produselor pe care le avem în oferta noastră. Cu toate acestea, în funcție de lumină (artificială, lumină naturală, diodă, fluorescentă, etc…), anumite culori pot avea nuanțe diferite, în funcție de textura materialului și de culoare. În descrierea produsului ales va fi menționată culoarea produsului.
Diferențe minore de culoare pot rezulta din setările individuale și calibrarea culorilor pe monitorul clientului. Monitoarele LCD afișează o imagine foarte luminată a culorilor.
Toate fotografiile produselor sunt imagini reale realizate cu ajutorul echipamentului fotografic profesionist. Produsele comandate pot avea mici diferențe de culoare față de cele din pozele de pe site. Saldi nu își asumă răspunderea dacă descrierea produselor prezentate pe site nu este considerată precisă sau completă.

9. Facturare și plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în comandă.

Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi existente în Cont.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile și în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

În cazul în care unele produse comandate de către Client printr-o comandă efectuată cu plata cu card bancar nu sunt disponibile pe stoc, magazinul online Saldi va informa clientul asupra acestui fapt în cel mai scurt timp posibil și va returna contravaloarea clientului în termen de 48 de ore.

10. Responsabilități

 • Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
 • Vânzătorul se eliberează de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
 • Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
 • Vânzătorul  nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.
 • Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile și descrierile expuse pe site în orice mod, datorită modificării caracteristicilor și design-ului fără notificare prealabilă. Vânzătorul își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site fără notificare prealabilă.
 • Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile.
 • În cazul sus menționat Vânzătorul va notifica Clientul despre faptul că produsul comandat a fost eliminat din comandă și factură, prin e-mail-ul indicat. Livrarea se va face în limita stocurilor disponibile, iar clientul va plăti doar pentru produsele livrate. Clientul poate solicita expedierea produsului în momentul revenirii acestuia în stoc. Solicitarea se va efectua la adresa de e-mail office@saldi.ro
 • În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorul își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.
 • Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.
 • Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la clientul respectiv.
 • Produsele comercializate pe site sunt destinate utilizării personale, iar revânzarea acestora este strict interzisă, conform Codului Fiscal.

11. Livrarea produselor

Livrarea nu este gratuită și se face prin curier rapid așa cum este descrisă în prezenta secțiune.

Costul livrării se va calcula automat în momentul plasării comenzii, anterior finalizării acesteia, costul se va calcula în funcție de datele de livrare furnizate de către Cumpărător.

Cumpărătorul are obținea de a alege modalitatea de livrare potrivită pentru comanda sa.

Produsele noastre sunt realizate în unele cazuri pe bază de comandă, ceea ce presupune o anumită perioadă de producție care atrage după sine livrarea produselor realizate pe comandă să fie de până la 14 zile lucrătoare începând cu ziua procesării comenzii.

Comenzile sunt procesate cât mai curând după plasarea comenzii, în intervalul

Luni – Vineri 10:00-18:00. În cazul comenzilor plasate în afara orelor de program

Luni – Vineri 10:00-18:00  sau în weekend, acestea vor fi procesate în prima zi lucrătoare.

De sărbători și în perioadele de reduceri, termenul de livrare se poate prelungi.

Dacă pachetul nu poate fi livrat (destinatarul nu răspunde, adresa specificată de dumneavoastră este greșită etc), veți fi contactat telefonic de către curier. Dacă nu se poate lua contact cu destinatarul, coletele rămân la curierul zonal 7 zile, numărul de zile poate să sufere modificări în funcție de politica interna a fiecărei companii de curierat, după care revin la Expeditor.

Nu suntem răspunzători pentru expedieri întârziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta în cazul în care sunt generate de următoarele situații/circumstanțe independente de voința noastră, dar nelimitându-se la acestea:

– blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei;

– căderi de poduri, astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea șoselei, blocări naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, condiții meteorologice nefavorabile bunei desfășurări a itinerariului propus;

– cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundații, deversări de fluvii, părăsiri de albii etc;

– cauze umane: starea de război, starea de asediu, etatizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluții, revolte populare etc;

– nerespectarea comenzilor de către furnizori și terți.

12. Acceptarea

Prin finalizarea comenzii, se recunoaște în mod explicit comanda Cumpărătorului acceptă și implicit obligația de plată a cuantumului de achiziție a comenzii.

Vânzătorul va accepta comanda Cumpărătorului prin trimiterea unei confirmări a comenzii pe adresa de mail indicată de către cumpărător.

Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

13. Transferul proprietății

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului la locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

14. Returnarea produselor

Returnarea produselor se va efectua doar pe baza formularului de retur scris. Vezi secțiune formular de retur.

Cumpărătorul poate solicita returnarea produselor în următoarele situații:

Produsele au fost livrate / facturate greșit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat. Cumpărătorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Daca se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de către client.

Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorului în cazul în care dorește renunțarea la cumpărare, fără penalități şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. De asemenea, în conformitate cu art. 9 alin. 1 din O.U.G. 34/2014, Cumpărătorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în scris, în termen de 14 zile de la data primirii produsului/produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina Cumpărătorului.

Produsele trebuie să fie returnate în ambalajul original, cu eticheta produsului prezentă, cu factura atașată, să nu prezinte urme de uzură fizică sau deteriorare, în cazul în care produsele a căror returnare se solicită prezintă deteriorări sau produsele sunt incomplete, conțin urme de uzură create de către client, zgârieturi, lovituri, ne rezervăm dreptul de a refuza returul și de a nu rambursa cuantumul comenzii.

Acceptarea sau refuzarea returului se realizează doar în momentul primii și verificării  produselor în cauză.

În cazul în care magazinul online Saldi este nevoit să refuze returul, datorită cauzelor sus menționați, clientul decide modalitatea de re-livrare a produselor și achitarea costurilor rămân în sarcina Cumpărătorului.

În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face prin virament bancar în contul indicat de Cumpărător în maxim 14 de zile de la primirea și acceptarea produsului returnat către Vânzător și anume de către magazinul online Saldi.

15. Forță majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

 16. Legea aplicabilă

Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între Saldi și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești Române competente.

Începeți să tastați pentru a vedea produsele pe care le căutați.
Coș
Loghează-te

Nu aveți încă un cont?

Creează un cont